Γνωστό ως: «Ombrina Bocca d’Oro» (IT), «Corvina» (ES), «Maigre» (FR), «Κρανιός» (GR)

Ολόκληρο ψάρι

Διαθέσιμα προς πώληση μεγέθη

  • 600-800gr
  • 800-1000gr
  • 1000-1500gr
  • 1500-2000gr
  • 2000-2500gr
  • 2500-3000gr