Γνωστό ως: «Pagro maggiore» (IT), «Pargo» (ES), «Dorade Rose» (FR)

Ολόκληρο ψάρι

Διαθέσιμα προς πώληση μεγέθη

  • 600-800gr
  • 800-1000gr
  • 1000-1500gr
  • 1500-2000gr
  • 2000-2500gr
  • 2500-3000gr