Γνωστή ως: «Orata» (IT), «Dorada» (ES), «Dorade»/«Daurade» (FR, DE, NL, USA, CAN), «Dourada» (PT), «Sea Bream» (UK, CAN), «Τσιπούρα» (GR)

Γνωστό ως: «Branzino» (IT, USA), «Lubina» (ES), «Bar» (FR), «Robalo» (PT), «Spigola» (IT), «Sea Bass» (UK, CAN), «Loup de Mer» (FR, CAN), «Wolfsbarsch» (DE), «Zeebars» (NL), «Λαβράκι» (GR)

Γνωστό ως: «Ombrina Bocca d’Oro» (IT), «Corvina» (ES), «Maigre» (FR), «Κρανιός» (GR)

Γνωστό ως: «Pagro maggiore» (IT), «Pargo» (ES), «Dorade Rose» (FR)

Γνωστό ως: Atlantic salmon (UK), Salmon (FR)

Γνωστό ως: Bluefin tuna (UK), Thon rouge (FR)