Με στόχο να μειώσουμε όσον τον δυνατόν περισσότερο, το περιβαλλοντικό αποτύπωμά μας ολοκληρώσαμε τον Δεκέμβριο, την εγκατάσταση ενός σύγχρονου, ολοκληρωμένου συστήματος πλύσης διχτυών με βιολογική ανακύκλωση νερού.

Κατά την λειτουργία του πλυντηρίου, το πρώτο ίζημα αποθηκεύεται σε γαιόσακους, ενώ το υπόλοιπο νερό με ειδική τεχνική διέρχεται από τέσσερις μεγάλες δεξαμενές, με σκοπό να φιλτραριστεί και να χρησιμοποιηθεί ξανά.

Με αυτό τον τρόπο, τα απόβλητα του πλυντηρίου είναι μηδενικά, συμβάλλοντας περαιτέρω στην προστασία του περιβάλλοντος, ενώ η κατανάλωση νερού περιορίζεται στην αρχική ποσότητα χρήσης.