Δημιουργία νέας αδειοδοτημένης μονάδας 10 θαλάσσιων στρεμμάτων, δυναμικότητας 150 τόνων, σε νέο σημείο, σε μεγαλύτερη απόσταση από την παραλία όπου τα ρεύματα του διαύλου Ωραιών είναι ισχυρότερα. Η μονάδα αυτή προορίζεται κυρίως, λόγω της θέσης της, για την εκτροφή ψαριών μεγάλων σε μέγεθος και πιο συγκεκριμένα:

  • λαβράκια έως 4 κιλά,
  • κρανιούς έως 8κιλά,
  • φαγκριά έως 3κιλά και
  • τσιπούρες έως 2 κιλά