Για δεύτερη χρονιά, η Nικοφάρμ ΕΠΕ συμμετέχει στην µεγαλύτερη έκθεση Τροφίµων και Ποτών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, Food Expo 2022